هه …. روزگار غریبیست نازنین…..

 

خارپشتی شده ام که تیغ های تنش دنیای امنی برایش ساخته ! ام حسرت نوازشی عاشقانه تا ابد بر دلش مانده است !

هه …. روزگار غریبیست نازنین…..

/ 0 نظر / 16 بازدید