یک نفر..

یک نـفـر...

یک جایـی...

تمام رویا هاش لبخند توسـت

احسـاس می کنه که زندگـی واقعا با ارزشـه...

پـس هـروقت احسـاس تهنــایـی کــردی

این حـقـیـقـت رو بـه یـاد داشـتـه بـاش

یک نـفـر...

یک جـایـی...

در حـال فـکـر کـردن بـه تـوسـت

.

.

 
/ 3 نظر / 12 بازدید
زهرا

اگرم میخوای نظراتت اول تایید نشده باشه برو تو اکنات نظرات رو بنویس نظرات نیاز به تاییدو تیک بزن چن روز صب کن.. بهم سر بزن

زهرا

رفتی دیگه بای. بای روت شد؟هاها تازه قابلمه عوض کردم بدو بیا بدو نظرم. وگرنه منم منه خودت میشم