تنها بودن...

 

تنها بودن قدرت می خواهد ،

و این قدرت را کسی به من داد ،

که روزی می گفت تنهایت نمی گذارم …

/ 3 نظر / 10 بازدید
کورش

تنهایی برای فکر کردن زمان خوبی اما نباید زمانش رو زیاد کرد و اونوقت تا آخرش تنها می مونیم[چشمک]