کاش کسی جایی منتطرم بود

سایت عاشقانه ساکار

چقدر دلم میخواهد نامه بنویسم
تمبر و پاکت هم هست
و یک عالمه حرف
کاش کسی جایی منتطرم بود…

/ 1 نظر / 18 بازدید
مرضیه

تنهاک باشی آرزو میکنی یک نفر صدایت کند حتی اشتباهی...