مهم نیست...

 

تاریخ تولدت مهم نیست, تاریخ " تبلورت " مهمه !

 

اهل کجا بودنت مهم نیست ,

 

" اهل و بجا بودنت " مهمه ...!

 

منطقه زندگیت مهم نیست ,

 

"منطق زندگیت " مهمه ...!

و

 

گذشته ی زندگیت مهم نیست ,

 

امروزت مهمه که چه گذشته ای رو واسه فردات می سازی

/ 3 نظر / 13 بازدید
مریم تر از پاکی

در کنار تمام شعله های آتش بر پیکر سیگارهایم در آغوش سرد و کشنده تنهایی… با تمام قلب شکسته در کنج همین اتاق تاریک ، همراه با خاطرات تمام آن هشت سال … ولنتاین را جشن گرفته ایم از حالا تا همیشه های بی تو گل ام . . . جایت خالی ست هنـــــــــوز هم...

علی فلسفی

مترسک... از مترسکی پرسیدم: آیا از تنها ماندن در این مزرعه بیزار نشده ای؟ پاسخم داد: در ترساندن دیگران برای من لذت به یاد ماندنی است. پس من از کار خود راضی هستم و هرگز از آن بیزار نمی شوم! اندکی اندیشیدم و سپس گفتم: راست گفتی! من نیز چنین لذتی را تجربه کرده بودم! گفت: تو اشتباه می کنی! زیرا کسی نمی تواند چنین لذتی را ببرد مگر آنکه درونش مانند من با کاه پر شده باشد!!! جبران خلیل جبران