صبورم اما

من صبورم اما

دست من نیست گر از باغ دلت،

خوشه عشق تو را میچینم

یا اگر زود به زود خواب چشمان تو را میبینم

من صبورم اما

بی دلیل از همه ی فاصله ها میترسم…

بی دلیل از همه ی تیرگی تلخ غروب و چراغی

که تو را از شب متروک دلم دور کند…

من صبورم اما

آه..

دلتنگی من چه میداند صبر چیست؟…!

/ 0 نظر / 9 بازدید