نشانه میگیری

 

 

نشانه میگیری
سنگ می اندازی و بعد خنده کنان !
لِی .. لِی .. لِی ..
پای میکوبی و میروی !
بد جور با دلم “بــــــــــازی” میکنی !

/ 2 نظر / 14 بازدید
Ahmad

خیلی قشنگ بود دیگه نمی دونم چی بگم