داستان جالب

طاووس عارفان با یزید بسطامی یک شب در خلوت خانه مکاشفات کمند شوق را بر کنگره ی کبریا او  در انداخت وآتش عشق  را درنهاد خود برافروخت و زبان را  از عجزودرماندگی بگشاد و گفت:((بار خدایا تا کی در آتش هجران تو سوزم؟ کی مرا شربت وصال دهی؟))

به سرش ندا آمدکه با یزید هنوز تویی تو همراست. اگر خواهی که به ما رسی خود را بر در بگذار ودر آی.

                                                                   

/ 0 نظر / 12 بازدید