یه آدم خاص

 

ازکنایه ها نرنج. این مردم کارشان نیش زدن است.
 عمریست، به هوای بارانی میگویند: “خراب”
…….
مثل همیشه عالی.
—هرچند دیره اما
تکیه گاه یه آدم خاص
سنگ صبور یه آدم خاص

/ 0 نظر / 13 بازدید