می ترسم از بعضی آدمها …

می ترسم از بعضی آدمها …

آدمهایی که امروز دوستت دارند و فردا بدون هیچ توضیحی رهایت می کنند

آدمهایی که امروز پای درد دلت می نشینند و فردا بیرحمانه قضاوتت می کنند …

آدمهایی که امروز لبخندشان را می بینی و فردا خشم و قهرشان …

آدمهایی که امروز قدرشناس محبتت هستند و فردا طلبکار محبتت …

آدمهایی که امروز با تعریف هایشان تو را به عرش می برند

و فردا سخت بر زمینت می زنند ، آدمهایی که مدام رنگ عوض می کنند …

امروز سفیدند، فردا خاکستری، پس فردا سیاه …

آدمهایی که فقط ظاهرا آدمند …

چیزی هستند شبیه مداد رنگی های دوران بچگی مان !!

هر چه بخواهند می کشند ، هر رنگ که بخواهند می زنند …

/ 1 نظر / 16 بازدید
فـ‌ ــ‌ ـاطـ ــ♥ـمـ‌ ــ‌ ـه

گاهی هیچکس نیست تا باهاش درد دل کنیم .... دلت میخواد با یکی حرف بزنی ..... درد دل کنی اونوقت یه چیزی ته دلت بهت میگه : با اونی که اون بالاست حرف بزن ناخود آگاه رو میکنی سمت آسمون میگی خدایا ................