# خدا

اشک خدا...

 دیشب با خدا دعوایم شد / با هم قهر کردیمفکر کردم دیگر مرا دوست ندارد / رفتم گوشه ای نشستم / چند قطره اشک ریختمو خوابم برد / صبح که بیدار شدم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید