میبینی ؟ چه در همیم و تنها ؟

  
سایت عاشقانه ساکار

سرد است …
نیمکتی تنها در پارک نشسته است ، من تنها بر نیمکت و تو تنها در من …
میبینی ؟ چه در همیم و تنها ؟

/ 2 نظر / 14 بازدید
علی فلسفی

قایقت می شوم بادبانم باش بگذار هرچه حرف پشت مان می زنند مردم باد هوا شود دورترمان کند !

zahra

ایول،قشنگ بود