در آرزو تو باشم

در آن نفس که بمیرم در آرزو تو با شم                  بدان امیددهم جان که خاک کوی توباشم

به وقت صبح قیامت که سر از خاک برآرم         به گفتگوی تو خیزم به جست وجوی تو باشم

به مجمعی که درآیند شاهدان دوعالم            نظر به سوی تودارم غلام روی تو باشم

حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم             جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم

به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم         به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم

می بهشت ننوشم زجام ساقی رضوان        مرابه باده چه حاجت که مست بوی تو باشم

هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن           اگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم

                                                                               "سعدی"

/ 0 نظر / 14 بازدید